Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Гишүүнээр Элсэх

ММЗИ нь зөвлөх компани, ТББ болон бие даасан зөвлөхүүдийн гишүүнчлэлээс бүрдсэн, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, ур чадварыг хөгжүүлэх, дотоод гадаадын түншлэл хүрээгээ тэлэхэд хувь нэмэр оруулах, зөвлөх үйлчилгээний зах зээлийг хөгжүүлэн олон улсын түвшинд хүргэхийг зорин байгуулагдсан ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм.

ММЗИ-ийн гишүүнчлэлийн бодлоготой энд дарж танилцаарай.

ММЗИ-ийн гишүүнчлэл нь сайн дурын үндсэн дээр байх ба ММЗИ-д жилийн аль ч үед шинээр элсэн орох боломжтой.

Гишүүнээр элсэхийг хүсвэл дараах холбооссор маягтыг бөглөөрэй.

https://bit.ly/2YjARZv