Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүд

А.АЛТАНТУЯА, СМС
Ерөнхийлөгч, ТУЗ Гишүүн
Гүйцэтгэх Захирал, Бизнес Экселэнс ХХК

Д.АЛТАНСҮХ
ТУЗ Гишүүн
Гүйцэтгэх Захирал, БДО Аудит ХХК

Б.ХИШИГСҮРЭН
ТУЗ Гишүүн
Зөвлөх, Хөгжлийн Шийдэл ТББ

Ч.ЧИМИДДОРЖ, СМС
ТУЗ Гишүүн
Ерөнхий Захирал, Интерактив Би Ай ХХК

З.БАТГЭРЭЛТ
ТУЗ Гишүүн
Ерөнхий захирал, Яруу Суврага ХХК

Ц.АЛТАНГЭРЭЛ, СМС
ТУЗ Гишүүн
Гүйцэтгэх Захирал, Содура Консалтинг ХХК

С.ОЮУН, СМС
ТУЗ Гишүүн
Гүйцэтгэх Захирал, Кингдом Консалтинг ХХК