Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Сургалт

ЗӨВЛӨХИЙН ҮНДСЭН УР ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХҮЙ СУРГАЛТ

ISO 20700 СУРГАЛТ