Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Online Knowledge Sharing Webinar – March

Online Knowledge Sharing Webinar – March

“Шинэ өсөлтийг нээх – Үйлчлүүлэгчээ хадгалах стратегийн хүчийг ашиглах” сэдвээр Сингапур улсын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институтын Ерөнхийлөгч Лидиа Го зөвлөхүүдэд мэдээлэл түгээлээ.

Нийт оролцсон зөвлөхүүддээ баярлалаа.

4-р сард ISO 20700 стандартыг зөвлөх үйлчилгээнд ашиглан хэрхэн үнэ цэнэтэй, чанартай үйлчмлгээ үзүүлэх тухай СМС З.Отгонгэрэл танилцуулах болно.

Share: