Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Posts Tagged: мэргэжлийн зөвлөх
2018-10-29
by
ММЗИ Хамтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна

Жижиг, дунд бизнесийнхэнд ихээхэн тулгамддаг санүү, хүний нөөц, стратеги төлөвлөлт, маркетинг, борлуулалтын асуудлуудыг хоорондын уялдаа холбоотойгоор практик зөвлөмж, хэрэгжүүлэлтээр шийдвэрлэдэгт хамтын зөвлөх үйлчилгээний давуу тал оршдог. IBI-ийн клиентуудэд ИСО, процессын удирдлагын зөвлөгөө эхэлж байгаа нь IBI-н ОЧ ERP төсөл амжилттай хэрэгжихэд ихээхэн чухал гэж зөвлөхүүд үзэж байна. ERP[…]

Read More