Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Менежментийн Үндсэн Ур Чадвар сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.
2019-07-01
by

Менежментийн Үндсэн Ур Чадвар сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

ЕСБХБ ММЗИ-тэй хамран зохион байгуулсан Менежментийн Үндсэн Ур Чадвар сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж дотоодын зөвлөхүүд ISO 20700 стандартын сертификаттай боллоо.

Share: