Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

ММЗИ олон улсын СМС конференцид оролцож байна.
2018-11-16
by

ММЗИ олон улсын СМС конференцид оролцож байна.

Олон улсын менежментийн институтуудын зөвлөлийн жилийн уулзалт дээр ММЗИ-ийн үйл ажиллагааны талаар маш сонирхолтой илтгэл тавьж, олон улсын зөвлөхүүд манай улсыг, институтыг сонирхож хамтран ажиллах саналууд тавилаа.

Share: