Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Оны эхний нээлттэй хэлэлцүүлэг Санхүүч.мн
2019-04-04
by

Оны эхний нээлттэй хэлэлцүүлэг Санхүүч.мн

Бүтээгдэхүүний ашигтай үнийг хэрхэн оновчтой тогтоох вэ? Сэдвээр 2019 оны эхний нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

Share: