Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

“Constantinus International Award 2021” – ОУ-ын шилдэг төсөл шалгаруулах талаарх нэгдсэн мэдээлэл
2021-03-18
by

“Constantinus International Award 2021” – ОУ-ын шилдэг төсөл шалгаруулах талаарх нэгдсэн мэдээлэл

 “Constantinus International Award 2021” – Олон улсын шилдэг төсөл шалгаруулах үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна.

Нэг. Шагнал шалгаруулалтын үе шат

 №Шалгаруулалтын үе шатуудХугацааТавигдах шаардлага/Тайлбар
  1 ММЗИ – Материал хүлээн авах хугацаа  2021.05.01 – 2021.06.01Олон Улсын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институтуудын Зөвлөл (ОУМЗИЗ) –ээс ирүүлсэн форматын дагуу материалыг бэлтгэсэн байна.
2ММЗИ-ийн  үнэлгээний хугацаа2021.06.01 – 2021.07.01Томилогдсон үнэлгээний баг үнэлгээ хийнэ.
 3 ОУМЗИЗ –ийн үнэлгээний хугацаа  2021.07.27 – 2021. 08.17Материал илгээсэн улс орнуудын ЗИ –ийн гишүүдээс бүрдсэн үнэлгээний баг үнэлнэ
 4Шагнал олгох ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах 2021 оны 10 сард Алтан медаль -1, Мөнгөн медаль -2  тус тус нийт 3 шилдэг төслийг шалгаруулна.

Жич: “Constantinus International Award 2021” – д нэр дэвших материал нь тухайн улс орны ММЗИ –үүдийн үнэлгээгээр шалгарсан байх ёстойг анхаарна уу.

Хоёр. ОУЗИ –ийн ирүүлсэн “Constantinus International Award 2021” – шалгаруулалттай холбоотой мэдээллүүд: (Хавсралтаар)

1.    Шагнал шалгуурлалтын хугацаа
2.    Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт
3.    Шагналд оролцох, тавигдах шаардлага 
4.    Нэр дэвшүүлэх боломжтой төслийн төрөл
5.    Төслийн танилцуулга – Ерөнхий агуулга ба тавигдах шаардлага/Project description/
6.    Шагналтай холбоотой гол түлхүүр асуултууд, тэдгээрийн хариулт

“Constantinus International Award 2021”  -д нэр дэвших нь Зөвлөхийн карьерын өндөр нэр хүнд  юм. Иймд  Та бүхнийг энэхүү үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

Төслийн материалыг [email protected] хаягаар ММЗИ –ийн ажлын албанд  ирүүлнэ.

Share: