Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Зөвлөхийн Үндсэн Ур Чадварыг Хөгжүүлэхүй сургалтын гэрчилгээг гардууллаа.
October 29, 2018
by

Зөвлөхийн Үндсэн Ур Чадварыг Хөгжүүлэхүй сургалтын гэрчилгээг гардууллаа.

Зөвлөхийн Үндсэн Ур Чадварыг Хөгжүүлэхүй сургалтын оролцогчид шалгуураа хангаж гэрчилгээгээ гардаж авлаа.

Ажилд нь амжилт хүсье.

Share: