Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

ММЗИ Хамтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна
2018-10-29
by

ММЗИ Хамтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна

Жижиг, дунд бизнесийнхэнд ихээхэн тулгамддаг санүү, хүний нөөц, стратеги төлөвлөлт, маркетинг, борлуулалтын асуудлуудыг хоорондын уялдаа холбоотойгоор практик зөвлөмж, хэрэгжүүлэлтээр шийдвэрлэдэгт хамтын зөвлөх үйлчилгээний давуу тал оршдог.

IBI-ийн клиентуудэд ИСО, процессын удирдлагын зөвлөгөө эхэлж байгаа нь IBI-н ОЧ ERP төсөл амжилттай хэрэгжихэд ихээхэн чухал гэж зөвлөхүүд үзэж байна.
ERP нэвтрүүлэхэд бэлтгэл болгон Процессын удирдлагын төсөл хэрэгжих явцад санхүү, хүний нөөц, стратеги гэх мэт бусад зөвлөхүүд хамтрах болно.
ERP+Сonsulting төсөл дээр хамтран ажиллаж буй Яруу Суваргын зөвлөхүүдэд амжилт хүсье!

Хамтын зөвлөх үйлчилгээнд хамтарч ажиллахыг хусч буй зөвлөхүүд Институтдаа хандах боломжтой.