Монголын Менежментийн Зөвлөхүүдийн Институт (ММЗИ)

3-р давхар

Vista Office

9:00 AM - 6:00 PM

Даваа-Баасан

Consult EXPO 2018 угтсан II хэлэлцүүлэг
2018-10-29
by

Consult EXPO 2018 угтсан II хэлэлцүүлэг

Consult EXPO 2018 угтсан гурав дугаар хэлэлцүүлэгт илтгэгчээр оролцсон “Яруу Суврага” ХХК-н захирал Батгэрэлт таньд процесс сайжруулалтын үнэтэй туршлагаасаа хуваалсанд баярлалаа.

Хэлэлцүүлэгийн эхний хагаст бодит жишээн дээр тургуурлан ярилцаж, хоёр дугаар хагаст оролцогчдийг багт хуваан дасгал ажиллууллаа.

Share: